Hotline: 09.6789.2538 Email: victechvn@gmail.com

Sản phẩm cùng loại

 • Vít trí bi đen
 • Vít trí lõm thép đen
 • Bulong đầu bằng lục giác chìm đen
 • Bulong đầu mo lục giác chìm đen
 • Vit tay cầm điều chỉnh
 • Bulong lục giác chìm đen
 • Bulong 2 đầu ren
 • Vít khía mạ đồng
 • Bulong chìm đen ren lửng
 • Bulong ren suốt chìm đen
 • Bulong vít đầu bi chìm đen

Thông tin sản phẩm

Quy cách:
        3/8-16*7 1/2
        3/8-16*7
        3/8-16*6 1/2
        3/8-16*6
        3/8-16*5 1/2
        3/8-16*5
        3/8-16*4 1/2
        3/8-16*4
        3/8-16*3 1/2
        3/8-16*3
        3/8-16*2 3/4
        3/8-16*2 1/2
        3/8-16*2 1/4
        3/8-16*2
        3/8-16*1 3/4
        3/8-16*1 1/2
        3/8-16*1 1/4
        3/8-16*3/4
        3/8-16*5/8
        3/8-16*1/2

bulong-luc-giac-ngoai-ren-lung-1Twitter Pinterest Google Plus