Hotline: 09.6789.2538 Email: victechvn@gmail.com

Sản phẩm cùng loại

  • Lõi lọc bông PP 5 / 10 / 20 /  30 / 40 inch
  • Túi lọc PP / PE / NMO
  • Lõi lọc PP / UDF / CTO 10-inch
  • Lõi lọc giấy xếp PP (Polypropylene)
  • Lõi lọc dây bông 10 icnh - T860
  • Keo nến

Thông tin sản phẩm

Lõi lọc PP 5 inch

Lõi lọc nước, rượu vang, dung môi hóa học và 1 số dung dịch khác...


1112331234567894123456785123456718191

Twitter Pinterest Google Plus