Hotline: 09.6789.2538 Email: victechvn@gmail.com

Sản phẩm cùng loại

 • Mỡ bôi trơn Lube LHL - 300 - 7
 • Mỡ bôi trơn Lube JSO - 7
 • Mỡ bôi trơn Lube LHL - Y100
 • Mỡ bôi trơn Lube MPO - 7
 • Mỡ bôi trơn THK AFE - CA
 • Mỡ bôi trơn THK AFC
 • Mỡ bôi trơn THK AFF
 • Mỡ bôi trơn THK AFJ
 • Mỡ bôi trơn THK AFG
 • Mỡ bôi trơn THK AFB-LF
 • Mỡ bôi trơn THK AFA
 • Mỡ bôi trơn NSK NS7
 • Mỡ bôi trơn NSK AS2
 • Mỡ bôi trơn NSK NSL
 • Mỡ bôi trơn NSK LR3
 • Mỡ bôi trơn NSK PS2
 • Mỡ bôi trơn Lube LHL-X100
 • Mỡ bôi trơn Lube FS2-7/4

Thông tin sản phẩm

Mỡ bôi trơn NSK LG2

Màu: mỡ trắng

Trọng lượng: 80g

- Đặc điểm:

Chất làm đặc: xà phòng lithium 

Dầu cơ sở: Dầu khoáng + dầu hydrocacbon tổng hợp

Chịu nhiệt 200 ° C

Bốc hơi: 1,40% (99 ° C, 22 giờ)

Tách dầu: 0,8% (100 ° C, 24 giờ)

Độ nhớt động cơ của dầu cơ sở: 30mm22 / S (40 ° C)

tb2lr5ixo4wmkjjsspmxxcznpxa23158765001

Twitter Pinterest Google Plus